Ar y dudalen hon fe welwch wybodaeth allweddol am Financial Ombudsman Service, y cwynion y gallwn edrych arnynt a sut y gallwch chi wneud cwyn. Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth wedi'i chyfieithu, cysylltwch â ni drwy e-bost neu ffoniwch ni ar 0800 023 4567 a byddwn yn cael cyfieithydd i siarad â chi.